Skip to content

Generalforsamling

Betas medlemmer inviteres på generalforsamling en gang i året. Her blir det avholdt valg hvor medlemmene i Beta stemmer inn et fungerende styre som har et verv som spenner over et helt år. På generalforsamlingen blir også viktige punkter eller endringer organisasjonsmessig tatt opp, slik som for eksempel vedtektsendinger. Alle medlemmer har stemmerett og det er også kun de som får lov til å delta på en generalforsamling. På forhånd blir agendaliste sendt til alle medlemmer samt informasjon om hvordan generalforsamlingen blir avviklet.

Har du også tenkt å stille til valg så burde du ta en titt på

Hendelsesforløp

Dette skal på forhånd av generalforsamlingen være gjort:

  • Innkalling skal være sendt ut minst en måned før generalforsamlingen.
  • Forslag til vedtektsendringer skal være sendt inn til Beta senest 3 uker før generalforsamlingen.
  • Nominasjoner til nye styremedlemmer skal være sendt til Beta senest 1 uke før generalforsamlingen. For mer info angående nominasjon, klikk her.
  • Agendaliste og regnskap skal enten være offentliggjort eller sendt til medlemmene senest 3 dager før generalforsamlingen.

Hovedsaker på generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal inneholde alle disse elementene:

  • Rask gjennomgang av regnskap og svar på spørsmål (årsoppgave)
  • Gå igjennom årets hendelser
  • Gå gjennom forslag til vedtektsendringer, eventuelt vedta nye endringer
  • Valg av nytt styre