Skip to content

About

Beta er linjeforeningen for Dataingeniør Studenter ved Universitetet i Agder. Beta er en non-profit organisasjon. Det betyr at Beta driver ikke for å tjene penger, men heller bruker fortjenesten sin på dems medlemmer. Alle data ingeniør studenter ved UiA er automatisk medlem av Beta dersom en ikke aktivt melder seg ut.

Historie

Beta Engineering & Technology Association er linjeforeningen for studenter som studere Dataingeniørfag ved Universitetet i Agder. I alt er det omlag 350 studenter som er medlem av Beta. Beta ble grunnlagt i 2006 mens det fortsatt het Høyskolen i Agder, deretter, under flyttingen i 2010 så fulgte Beta med inn på Universitetet i Agder. Beta har hatt en lang tradisjon med å forbedre det studentsosiale mulighet rundt studiet for studenter. Beta har blant annet arrangert BetaLAN og Retrokveld som er helt åpent for alle studenter, og arrangert bedriftpresentasjoner som har hjulpet studenter ut i arbeidslivet. Siden oppstarten har Beta vært underlagt STA (STudentorganisasjonen i Agder), men det var først i 2014 at Beta for første gang ble registrert i Brønnøysund Registeret som en frivillig organisasjon under STA.

Generalforsamling

Betas medlemmer inviteres på generalforsamling en gang i året. Her blir det avholdt valg hvor medlemmene i Beta stemmer inn et fungerende styre som har et verv som spenner over et helt år. På generalforsamlingen blir også viktige punkter eller endringer organisasjonsmessig tatt opp, slik som for eksempel vedtektsendinger. Alle medlemmer har stemmerett og det er også kun de som får lov til å delta på en generalforsamling. Mer om hvordan generalforsamlingen foregår kan du lese her.

Styret

Styret i Beta består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Arrangementansvarlig
  • BETALAN-ansvarlig
  • Pr. ansvarlig
  • Styremedlem
  • Styremedlem